Disclaimer

Geachte bezoeker,

 

Door uw bezoek aan deze website van de Sint-Eligiusgilde verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

 

Deze website bevat hoofdzakelijk informatie aangaande de door onze maatschappij aangeboden diensten en producten en aldus ook, in ruime mate, reclame voor deze producten en diensten.

 

Geen enkel element van de website bevat het aanbod noch de daadwerkelijke levering van enige verzekeringsdienst. Bovendien levert Sint-Eligiusgilde via deze website geen enkel juridisch advies, noch enig ander advies van welke aard dan ook. De inlichtingen die voorkomen in de website worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos trouwens. (Iedere beslissing van u om de voorgestelde producten of diensten te verwerven maakt het voorwerp uit van een persoonlijke beoordeling in functie van uw persoonlijke toestand en uw behoeften.

 

Sint-Eligiusgilde stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruik makend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan Sint-Eligiusgilde de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

 

Sint-Eligiusgilde kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout.