Waarborgen

 

WAARBORG BRAND

 

AANRAKING VAN DE GEBOUWEN
Hier is de beschadiging van het gebouw verzekerd veroorzaakt door: -vallende bomen, kranen en andere hijstoestellen -luchtvaartuigen en telegeleide tuigen of gedeelten ervan -dieren, waarvan u niet de eigenaar of houder bent -voertuigen of delen ervan.

BRAND EN ONTPLOFFING
Brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, als zij het gevolg zijn van gisting of zelfontbranding, ontploffing of implosie.

VANDALISME
Gepleegd door derden, al dan niet naar aanleiding van diefstal of poging tot diefstal. Daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten of aan een aanslag.

BLIKSEMINSLAG
Rechtstreekse blikseminslag en/of aanraking door neergebliksemde voorwerpen.

ELEKTRICITEITSCHADE
Schade door inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties. Ook de inhoud van de diepvries wordt vergoed indien er ontdooiing optreedt na een onverwachte stroomonderbreking.

 

 


WAARBORG STORM

 

DE SCHOK VAN VOORWERPEN
Beschadiging door voorwerpen die door storm, sneeuw- of ijsdruk omvergeworpen of weggeslingerd worden.

STORM
Wij spreken van storm als de windsnelheid volgens het KMI een top van ten minste 80 km per uur bereikt of waarvan de kracht af te leiden is uit de beschadigingen binnen een straal van 10km.

HAGEL, SNEEUW- EN IJSDRUK
Alsook bij het verschuiven of vallen van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs.

 

 


WAARBORG GLASBREUK

 

GLASBREUK
Breken van glas, spiegels, kunststofpanelen of koepels die onroerend zijn en deel uitmaken van de verzekerde gebouwen. Breken van glas van kasten, tafels en andere meubelen. Breken van vitrokeramische kookplaten. Breken van aquaria.

ONDOORZICHTIG GLAS
Het ondoorzichtig worden van isolerende beglazing van het verzekerde gebouw veroorzaakt door condensatie in de geïsoleerde tussenruimte. Nadat de garantie van de leverancier werd uitgeput.

 

 


WAARBORG WATERSCHADE

 

ATMOSFERISCHE NEERSLAG
Wij vergoeden de beschadiging door atmosferische neerslag wanneer deze binnendringt doorheen de dakbedekking of via goten en afvoerbuizen, andere dan deze van de openbare weg.

WEGVLOEIEN VAN WATER
Hier is de beschading verzekerd door : een breuk, barst of het overlopen van verwarming(stookolie verlies) of hydraulische installaties (de openbare riolering uitgezonderd) en van huishoudapparaten. Alsook het vrijkomen van stoom, het wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden.

VERZAKKEN VAN DE GROND
Waneer na overvloedige regenval de grond verzakt dan is enkel het gebouw dat is ingericht voor bewoning verzekerd voor zover de woning minstens twee jaar voor het optreden van de verzakking werd gebouwd. Grondverzakkingen met een andere oorzaak blijven uitgesloten.